Integritetspolicy & Cookies

Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av PSD Media AB. På Tidningar.nu hittar du över 500 tidsbegränsade prenumerationserbjudanden på svenska tidningar och tidskrifter.

Denna webbplats följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dina personuppgifter ger du samtidigt ditt samtycke till att dina uppgifter sparas.

Dina personuppgifter används för att fullgöra åtaganden, hantera prenumerationer, kundrelationer och marknadsföring. Personuppgifterna kommer att lämnas till det förlag som hanterar din beställning, och kan komma att lämnas ut till andra företag eller partners t.ex för marknadsföring. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra relevanta myndigheter.

Du har en gång per år rätt att efter skriftlig undertecknad begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Sessionscookies lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbplats. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information som t.ex e-post eller namn sparas om besökaren.

På denna webbplats används både typerna av cookies. Vid ett besök skickas en sessionscookie mellan din dator och webbplatsen för att bland annat underlätta navigering på sidan. Cookien försvinner efter avslutat besök. Våra statistikverktyg sätter permanenta cookies som alltså sparas en längre tid.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Analysverktyg för webbstatistik

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.

Google AdWords – omvandlingsspårning

För att mäta resultatet av våra Google AdWords-annonser lagras en temporär cookie, som försvinner efter 30 dagar, på användarens dator. Google använder separata servrar för omvandlingsspårning och sökresultat, vilket skyddar användarens integritet.

Vi är alltid intresserade av dina synpunkter eller förslag på förbättringar. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information.